Leantrix

Leantrix wspiera naszą Fundację, angażując się aktywnie w realizację naszych celów statutowych poprzez unikatowy program szkoleniowy skierowany do opiekunów osób z autyzmem. Nasza współpraca z Leantrix otwiera nowe perspektywy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oferując im szansę na lepszą przyszłość.

Program szkoleniowy opracowany przez Leantrix, wykorzystujący metodykę Training Within Industry (TWI), skupia się na efektywnym przekazywaniu zadań, co jest kluczowe dla opiekunów osób z autyzmem. Dzięki temu, opiekunowie są w stanie lepiej zrozumieć i spełnić potrzeby swoich podopiecznych, co znacząco wpływa na poprawę jakości ich życia i wspiera ich integrację społeczną oraz zawodową.

Dziękujemy Leantrix za ich wsparcie i za to, że razem możemy tworzyć przestrzeń, w której każdy ma szansę na rozwój, akceptację i pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Jak mogę pomóc?