You are currently viewing 1,5 Procenta Podatku na Stowarzyszenie
1 5 procenta podatku

1,5 Procenta Podatku na Stowarzyszenie

1,5 procenta podatku na nasze Stowarzyszenie. Pałac Subkultury to miejsce dedykowane wsparciu neuroróżnorodnej subkultury, działające pod egidą Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi „AS”. W Pałacu skupiamy się na różnorodnych formach aktywności, od rozwoju kompetencji informatycznych, poprzez integrację sensoryczną, aż po korepetycje z matematyki, turystykę oraz dostęp do wirtualnej rzeczywistości i PlayStation. Zachęcamy Was, jako społeczność Pałacu Subkultury, do wsparcia naszej misji poprzez przekazanie 1,5 procenta podatku na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom I Osobom Dorosłym Z Zespołem Aspergera Oraz Zaburzeniami Pokrewnymi „As” (KRS 0000390203). Wasze wsparcie pozwoli nam kontynuować i rozwijać nasze projekty, które są tak ważne dla wielu osób. Dowiedzcie się więcej na naszej stronie i dołączcie do nas w tej ważnej misji! Więcej informacji na stronie Pałacu Subkultury.
  • Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Osobom Dorosłym Z Zespołem Aspergera Oraz Zaburzeniami Pokrewnymi „As”
  • Numer KRS: 0000390203
Pomoc osobom z autyzmem jest ważna, ponieważ pozwala na lepszą integrację społeczną, rozwój osobisty i zawodowy oraz poprawę jakości życia osób dotkniętych tym zaburzeniem. Wsparcie to obejmuje różnorodne działania edukacyjne, terapeutyczne i adaptacyjne, które umożliwiają osobom z autyzmem pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, lepsze zrozumienie świata oraz wyrażanie swoich potrzeb i emocji. Pomoc ta jest niezbędna do przełamywania barier i stereotypów związanych z autyzmem, co prowadzi do budowania bardziej inkludywnej i zrozumiałej społeczności. Dowiedz się więcej czym jest autyzm dziecięcy: Tutaj Dziękujemy za Twoje wsparcie!